Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Štatistické údaje

Žiadne data alebo nastavenie...
 
dokumenty v .pdf :
 
 
 
 
 

Základná škola Valentína Beniaka s materskou školou Chynorany

                                                     
Štatistické údaje o žiakoch za 2. polrok 2009/2010
                                         
 
          I.A I.B II.A II.B III.A III.B IV.A IV.B 1.-4.r.
Počet žiakov (CHLAPCI) 7 7 8 7 8 5 8 11 61
 Počet žiakov (DIEVČATÁ)   8 9 11 10 7 9 8 8 70
Počet žiakov spolu     15 16 19 17 15 14 16 19 131
prospelo s vyznamenaním         13 14 15 17 12 13 10 12 106
prospelo veľmi dobre         0 1 1 0 1 1 3 4 11
prospelo       2 0 2 0 1 0 3 2 10
neprospelo       0 1 0 0 0 0 0 0 1
neklasifikovaní       0 0 1 0 1 0 0 1 3
neprospelo zo SJL     0 1 0 0 0 0 0 0 1
neprospelo z MAT     0 0 0 0 0 0 0 0 0
neprospelo z ANJ     0 1 0 0 0 0 0 0 1
priem. známka za SJL     1,33 1,31 1,33 1,12 1,36 1,14 1,56 1,44 1,32
priem. známka  z MAT     1,33 1,33 1,33 1,12 1,14 1,14 1,63 1,5 1,31
vymeškané hod. (o+ neospr)   566 467 482 483 333 566 446 506 3849
ospravedlnené       566 467 482 483 333 566 446 506 3849
priem. ospravaedlnené     37,73 29,19 26,78 28,41 22,20 40,43 27,88 28,11 29,59
neospravedlnené     0 0 0 0 0 0 0 0 0
priem. neospravedlnené     0 0 0 0 0 0 0 0 0
znížená zn. zo správania - 2   0 0 0 0 0 0 0 0 0
znížená zn. zo správania - 3   0 0 0 0 0 0 0 0 0
znížená zn. zo správania - 4   0 0 0 0 0 0 0 0 0
pokarhanie riad.školy     0 0 0 0 0 0 0 2 2
pokarhanie t.u.       1 0 0 0 0 0 0 1 2
pochvala t.u.       0 0 0 0 4 0 0 0 4
pochvala r.š.       13 15 11 10 10 13 11 8 91
čisté jednotky       12 12 14 13 9 11 6 11 88
čisté jednotky       5 4 2 3 4 1 5 1 3
 
 
          V.A V.B VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B 5.-9. r.
Počet žiakov (CHLAPCI) 13 9 9 10 10 7 15 12 6 8 99
 Počet žiakov (DIEVČATÁ)   8 8 6 6 7 11 9 8 9 12 84
Počet žiakov spolu     21 17 15 16 17 18 24 20 15 20 183
prospelo s vyznamenaním         9 8 7 6 8 6 10 2 7 2 65
prospelo veľmi dobre         7 4 1 5 2 5 4 6 3 5 42
prospelo       5 5 6 3 4 7 8 7 2 13 60
neprospelo       0 0 1 2 2 0 0 5 3 0 13
neklasifikovaní       0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3
neprospelo zo SJL     0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 5
neprospelo z MAT     0 0 1 1 1 0 0 3 3 0 9
neprospelo z ANJ     0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3
priem. známka za SJL     2,14 2 2,53 2,44 2,06 2,06 2,43 3,15 2,07 2,65 2,35
priem. známka  z MAT     1,86 1,82 2,67 2,44 2,25 2,28 2,36 3,00 2,67 3,15 2,45
vymeškané hod. (o+ neospr)   791 539 838 1101 990 535 1220 1475 695 1666 9850
ospravedlnené       740 532 538 1100 850 353 1214 1475 692 1417 8911
priem. ospravaedlnené     37,66 31,35 35,87 68,75 50,00 29,72 53,04 73,75 46,13 70,85 50,64
neospravedlnené     51 6 300 1 140 0 6 0 3 249 756
priem. neospravedlnené     0,41 0,35 20 0,06 8,24 0 0,25 0 0,2 12,45 4,196
znížená zn. zo správania - 2   1 0 0 2 1 0 0 0 0 3 7
znížená zn. zo správania - 3   0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 4
znížená zn. zo správania - 4   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pokarhanie riad.školy     1 2 1 1 0 0 4 4 3 1 17
pokarhanie t. u.     3 3 1 0 0 0 0 2 0 3 12
pochvala t.u.       3 1 0 1 0 2 1 3 0 3 14
pochvala r.š.       6 7 10 11 10 4 7 4 3 14 76
čisté jednotky       5 4 2 3 4 1 5 1 3 0 28

 

TOPlist